ALÇIPAN VİDASI

Alçıpan Vidası

ÖLÇÜ  BİRİMİ KOLİ AD. PAKET AD.
3,5x25 mm Borazan Başlı Matkap Uçlu Adet 16.000 1.000
3,5x35 mm Borazan Başlı Matkap Uçlu Adet 9.000 1.000
3,5x45 mm Borazan Başlı Matkap Uçlu Adet 6.000 1.000
       
3,5x25 mm Borazan Sık Dişli Adet 16.000 1.000
3,5x35 mm Borazan Sık Dişli Adet 9.000 1.000
3,5x45 mm Borazan Sık Dişli Adet 6.000 1.000
       
3,5x25 mm Borazan Başlı Seyrek Dişli Adet 16.000 1.000
3,5x35 mm Borazan Başlı Seyrek Dişli Adet 9.000 1.000
3,5x45 mm Borazan Başlı Seyrek Dişli Adet 6.000 1.000